Barn läser inte lika mycket som förr. Särskilt illa är det hos pojkar, där har läsförmågan sjunkit dramatiskt. Hur får du ditt barn att läsa? Vi tipsar.

Som vi skrev i ett tidigare inlägg så leker barn inte lika mycket med Barbie längre. En annan sak som barn ägnar mindre tid åt nu än för tio år sedan är läsning.

Efter larmrapporter om hur barn och ungas läsförmåga har försämrats, som det rapporterades om i DN bland annat, har det uppkommit en hel del projekt för att avstyra den sjunkande trenden. Det tycks vara en fråga där de flesta kan enas.

–”Dels har det långsamt gått upp för många med allt ifrån hjärnforskning till annat hur viktigt det är med barn och språk. Dels betydde det mycket att Litteraturutredningen lyfte fram de internationella studierna och betonade förskolebarnens tillgång till litteratur”

Enligt en OECD-studie visade det sig att en av fem niondeklassare inte ens förstår vad det är de läser. Det hela kan framförallt dras till sambandet att barn läser mindre böcker nu än då. Dessutom högläser inte föräldrar till sina barn alls lika mycket idag som för tio är sedan. Utlånen på biblioteket har minskat markant de senaste åren. Förutom statliga och privata projekt där läskunnigheten ska främjas finns det lite att göra som förälder till ett barn som hellre spela Angry Birds än läser om drakar, äventyr i fjärran världar och äventyrslystna Ronja Rövardotter.

Samlade tips för att få dina barn att förälska sig i läsningen:

Läs högt för barnen så länge det går, prata om böckerna ni läser, läs böcker själv och berätta om dem, prata om läsning med läraren i klassen och hur strategin ser ut läsningen i alla ämnen, gå till biblioteket med dit barn, prata med bibliotekarier, läs alla olika sorters genrer (även serier, fakta, bakbok, kartbok), koppla läsning till beröm och belöning (spel exempelvis), välj böcker med omsorg och läs recensioner, se till att prata om läsning hemma, prova dessutom slutligenmed alla former av bokläsning, inte bara i pappersform.

Lycka till!Barn med böcker